Get Adobe Flash player

AKTUALITY

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Současnost
Po navrácení veškerého historického lesního majetku o celkové výměře 3640 ha, zakládá 1. 9. 1997 město Rokycany obchodní společnost Lesy města Rokycan s.r.o.
Podstatná část lesů se rozprostírá v prstenci kolem Rokycan. Polesí Žďár tvoří komplex lesa v okolí vrchu Ždár a les tzv. Boreček při dálnici ve směru na Prahu. Polesí Cháchov tvoří vrch Kotel, dále les směr k obci Raková a levá část směrem na Šťáhlavy zvaná Cháchov. Odtud pak název celého polesí. Nejrozsáhlejším je polesí Čilina, tvořící komplex od pravé části ve směru na Šťáhlavy, až ke Klabavské přehradě. Zde navazuje polesí Vršíček, zahrnující samotný les v okolí Vršíčku a část tzv. Smrčí nad Klabavou. K tomuto polesí přísluší více než 100 ha v katastru obce Tymákov zvané Stradiště. U Příkosic je naše nejmenší polesí, zato s nejstaršími bukovými porosty. Poslední polesí o výměře 700 ha se nachází v okrese Plzeň-jih u obce Sedliště. Městské lesy se tak rozprostírají na 21 katastrech a dvou okresech. K majetku dále náleží 3,75 ha lesních školek a pilařský provoz s manipulačním skladem.

 

Výměry jednotlivých polesí jsou následující:

Žďár
Doubrava
Příkosice
Vršíček
Čilina
Cháchov
Celkem

897,53
708,77
174,21
291,57
735,33
846,39
3635,80 ha

 

Prvními jednateli po vzniku společnosti byli Irena Kotvová a Doc. Ing. Zdeněk Blu?ovský, DrSc., který zároveň vykonával funkci ředitele. V prvních letech fungování společnosti bylo na ústředí LMR s.r.o. zaměstnáno 8 pracovníků a 12 THP zajišťujících venkovní provoz. Během následujících let došlo k redukci zaměstnanců až na současný poloviční počet. Čtyři lesníci vedou jednotlivá lesní střediska. Vedoucímu pily asistuje na poloviční úvazek pokladní. Na ústředí jsou pak dva jednatelé Václav Blecha, DiS. vykonávající zároveň funkci vedoucího odbytu a třžeb a Ing.Stanislav Suda, ředitel společnosti, který jako lesní hospodář vede celou provozní část společnosti. O administrativní stránku a mzdy se pak starají dvě účetní.

 
Přirozeným vývojem minulých let, zejména pak odchody do důchodu, došlo k úbytku THP zaměstnanců z 20 na současný stav 9.
Jednatel, vedoucí provozu
Jednatel, vedoucí odbytu
Administrativa

Vedoucí pily
Vedoucí lesních středisekIng. Stanislav Suda
Václav Blecha, DiS
Kateřina Hádlíková
Stanislava Blatská
Martin Šanda
Jaroslav Kadlec
Václav Kolář
Roman Ovsík
Jaroslav Kadlec ml.

Současné vedení společnosti považuje tento stav za optimální a ani
v budoucích letech nepočítá s navyšováním stavu TH pracovníků.

sbírka listin z obchodního rejstříku

 www.lesyro.cz